Høytrykkspyling & Inspeksjon

Namdal Energiservice tilbyr høyttrykkspyling, inspeksjon med høyteknologisk kamera, trasèsøk og tining.
Vi utstyr for å utføre både spyling og inspeksjon i en og samme arbeidsoperasjon.
Ta kontakt for mer informasjon.

Prisbevisst

Vi har fastsatte priser for våre tjenester, og priser for oppdrag er i samsvar med slitasje, ressurs- og forbruk

Kvalitet

Vårt utstyr er kraftig, høyteknologisk og har god kvalitet. Med dette kan vi løse dine utfordringer effektivt og presist.

Pliktoppfyllende

Vi sørger for god kommunikasjon, er serviceinnstilt og holder avtaler. Vi påser tilstrekkelig dokumentasjon i etterkant av utførte oppdrag.

Kamerainspeksjon

Vi utfører kamerainspeksjon i alle typer rør eller kanaler med dimensjon opptil 600 mm.

Høytrykkspyling

Spyling av rør eller kanal opptil diameter på 600 mm. Spyling av avløp som, taknedløp, drenering og overvannsanlegg. Spyling/rengjøring av fasader og tak.

Trasésøk

Vi kan utføre trasésøk for å kartlegge rørføringers trasé, eller nøyaktig kunne påvise et feilsted for rørskade eller -brudd.

Tining

Tining eller rengjøring av røranlegg, overflater/fasader, stålkonstruksjoner vha. varmtvann høytrykkspyling.

Namdal Energiservice | post@namdalenergiservice | 95 70 78 00